Wijkverpleegkundige

U heeft zorg nodig?
U heeft een PGB indicatie, of kiest voor particuliere zorg?
En u wilt deze zorg van een vaste hulpverlener?
Vanaf het voorjaar 2009 heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een ervaren, deskundig, wijkverpleegkundige.
Goed opgeleid en bijgeschoold.

Hierbij stel ik me voor:
Mijn naam is Martje Wieringa (geboortejaar 1955)

In het voorjaar van 2009 heb ik besloten om als zelfstandig wijkverpleegkundige een eenmansbedrijfje op te richten in de gemeente Slochteren. Op deze manier wil ik graag optimale persoonlijke zorg verlenen.

Door mijn jarenlange ervaring als coördinerend wijkverpleegkundige in de thuiszorg, heb ik veel deskundigheid opgebouwd.  Ik heb veel samengewerkt met andere disciplines zoals huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, tilcentrum, hulpmiddelencentrum etc.
Woont u in de gemeente Slochteren, of niet te ver hier vandaan, en u wilt graag zelfstandig blijven wonen, maar u wilt liever geen thuiszorg organisatie over de vloer. Neemt u dan contact met mij op, zodat we kunnen zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wanneer u belangstelling hebt zou ik graag samen met u een zorgplan op willen stellen, dat afgestemd is op uw behoeften en wensen.

Een kennismakingsgesprek is kosteloos.
Zonodig kan ik u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie.
In voorkomende gevallen kan voor vervanging gezorgd worden.